Forside

Velkommen til H/F Tornhøjs hjemmeside.


Haveforeningen er fra 1945 og beliggende i Gladsaxe kommune matr. 5A-b-c. Vi ligger på lejet grund, men er blevet betegnet som varige haver. H/F Tornhøj ligger tæt ved Herlev kommune, adskilt af Kagsåen, tæt på busstoppested og kun 10km fra Kbh's centrum. Vi består af 189 haver, hvoraf de fleste er på knap 400m² og husene max. 60m². Vi er beliggende i et dejligt kuperet område, med p-pladser, legeplads, vaske og toiletforhold. Vi er ikke blevet kloakeret endnu. Vi har også et dejligt foreningshus til fest, farver og udlejning.

Vi har ikke tilknyttet marketenderi/købmand.

H/F Tornhøj har venteliste og den er i øjeblikket lukket for nye opskrivninger.

Det oplyses ved opslag, hvis listen åbnes for nytegninger.     Information


     21. Marts 2020


 1. Tro og love erklæring (se under Information og fanen "Fra kommunen")
 2. Affaldsordninger i haveforeningen (se under Information og fanen "Fra kommunen")
 3. Vedr. vandåbning. (se nedenstående)


      Der vil være vandåbning lørdag den 28. marts kl 11.00 som aftalt.


 • Ændringen denne dag vil være, at man IKKE skal starte med at komme i tutten og få et kryds når man kommer.
 • Man skal sørge for, at stophaner og diverse haner er lukket.
 • Efter kl 13.00 SKAL man gå på pladsen og afleverer en seddel med, i har været her og alt er ok.
 • Hvis stophane er utæt, skal man kontakte vandmand eller et bestyrelsesmedlem.
 • Man bedes selv sørge for udbedring af sin egen vandledning, hvis denne er utæt.
 • DER ER MØDEPLIGT, MEN i denne corona tid, hvor ældre og udsatte ikke må tage det offentlige, skal man sende en sms eller mail til hf, hvis man ikke er i stand til at komme. Aftal evt. med naboer om tilsyn.
 • Vi appellerer til, at alle viser samfundssind og holder øje med, om naboernes haner er lukket.
 • Vi håber alle medlemmer vil hjælpe med at tjekke utætheder og være med til at afhjælpe dem, så vi måske undgår at vandet bliver lukket igen.
 • HUSK HOLD AFSTAND.
 • Offentlige toiletter og bad vil IKKE blive åbnet.


 • Hold øje med udhængsskabet.


 • Der vil være nedsat aktivitet fra bestyrelsen.
 • Tutten vil være lukket foreløbigt og 1. maj er aflyst, selvom vi næsten er under 10 personer samlet.
 • Diverse klubber i hf, vil også være lukket.
 • Vedr. fællesarbejde, må vi jo se om den bliver aflyst eller at man går alene og ikke i flok.
 • Arrangementer må også afvente.


         Mvh. bestyrelsen

         Tlf. 31728588    

         Mail  hftornhoej@gmail.com     

 


Copyright @ All Rights Reserved