Vandåbning:

Der er mødepligt til vandåbning - evt afbud meddeles på telefon 31 72 85 88.
Vandåbning betyder, at vandmændene åbner for hovedvandledningen, såfremt vejret tillader det.
Når man ankommer til sin have, lukker man for stophanen ved sin have, hvis den ikke er lukket.
Man skal møde op i Tutten kl. 11.00 til afkrydsning. Herefter går man op i sin have og venter
en times tid, for at tjekke om der er frostsprængninger fra hovedledningen til din stophane.
Derefter går man tilbage til Tutten og beretter om der er vandudslip fra fællesrørene.
Man må først åbne for vandet til sit hus efter klokken 16.00.
Vi anbefaler man venter med at åbne for vandet, til man skal opholde sig i huset. Der kan jo stadig forekomme frost.