Vedtægter af 21. februar 1998
Tillæg til vedtægter og reglement