Tildeling af præmiehaver

Medlem

Have

Præmie

Points

Per Henriksen

Spinatvej 8

Kathe Freilev

Løgvej 14

Leif og Nana Kotzebue

Tornhøjvej 30

Lizzi Malow

Fennikelvej 62Oversigt over alle indstillede haver, med point fordeling, er opsat i udhængsskabet.